23948sdkhjf

Krönika: Ur Arbetsförmedlingens synvinkel: Så säkrar vi framtidens servicejobb

Frågan om hur samhällets gemensamma krafter kan skapa fler jobb är ständigt aktuell – särskilt för oss som arbetar på Arbetsförmedlingen. När det gäller just städyrket så är det tydligt att det behövs överallt. Inte bara i allas våra hem, utan det är en förutsättning och bokstavlig hygienfaktor för alla arbetsplatser, butiker, skolor, daghem, sjukhus, äldreboenden, bussar och tåg. Listan kan göras lång. Jag ser oändliga jobbmöjligheter!

Arbetsförmedlingens viktigaste uppdrag är att hjälpa de människor som står längst ifrån arbetsmarknaden och har svårast att få ett jobb. Just nu är närmare 150 000 av dem som är inskrivna hos oss arbetslösa sedan mer än ett år, många av dem mycket längre än så. Det kan exempelvis handla om personer som är nya i Sverige, nya på arbetsmarknaden, varit borta länge från arbetsmarknaden eller som har en funktionsnedsättning. Det är individer som vi på olika sätt ska rusta och matcha till jobb med de resurser som myndigheten har till sitt förfogande. Det är enkelt att dra slutsatsen att vi helt och hållet är beroende av näringslivet för att lyckas i vårt uppdrag.

Servicebranschen har länge varit och kommer fortsatt att vara en väldigt viktig integrationsmotor för personer som står längre ifrån arbetsmarknaden. Här finns verkligen konkreta möjligheter för våra arbetssökande att lyckas. En bransch som ger möjligheter till såväl det viktiga första instegsjobbet som mer långsiktiga karriärmöjligheter.

Servicebranschen har länge varit och kommer fortsatt att vara en väldigt viktig integrationsmotor

Som företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen arbetar jag primärt med kompetensförsörjning på den regionala arbetsmarknaden. Jag initierar samarbeten med arbetsgivare och branscher med stora rekryteringsbehov och som ser möjligheter i en breddad rekrytering med inkludering och mångfald. Genom ett tätt samarbete med er arbetsgivare och era branschorganisationer har jag och mina kollegor kunnat skaffa oss kunskaper om näringslivets och olika branschers utmaningar och behov. Insikterna ligger bland annat till grund för kommande upphandlingar av våra arbetsmarknadsutbildningar inom servicebranschen. Genom att samarbeta kan vi på så sätt både sänka trösklarna till arbetsmarknaden, öka intresset för er bransch och säkerställa rätt kompetensnivåer hos dem som söker sig till servicebranschens företag.

Jag vill särskilt lyfta fram arbetet med rekryteringsutbildningar i det här sammanhanget.

Det som utmärker en rekryteringsutbildning är att den är skräddarsydd och anpassad efter arbetsgivarens behov med målsättningen att direkt kunna rekrytera deltagarna efter slutförd utbildning. Det finns stora möjligheter att skapa anpassade utbildningsupplägg utifrån arbetsgivarens specifika kompetensbehov och då gärna i kombination med yrkessvenska för de deltagare som behöver detta. Rekryteringsutbildningarna är korta, yrkesinriktade och dessutom kostnadsfria både för deltagare och arbetsgivare.

Det är nämligen i samarbeten där arbetsgivarna engagerar sig som kompetensutmaningarna kan lösas, såväl utifrån arbetssökandes som för arbetsgivares perspektiv. När arbetsgivarna är delaktiga i planeringen av innehållet i rekryteringsutbildningen, i urvalet av deltagarna och vid genomförandet av utbildningen skapas ofta mycket goda förutsättningar för att lösa era rekryteringsbehov. Engagera sig i utbildningen kan man exempelvis göra genom att inspirera deltagarna att arbeta på just era företag genom att erbjuda möjlighet till fast anställning, god arbetsmiljö och genom god handledning av deltagarna under praktikperioden.

Det är nära kontakter med er arbetsgivare som motiverar deltagarna att påbörja och fullfölja utbildningen, vilket egentligen inte är så konstigt. Samarbetet med näringslivet blir på så sätt en win-win-situation både för oss på Arbetsförmedlingen, er arbetsgivare och inte minst de arbetssökande som äntligen kan komma ut i arbete.

Du som arbetsgivare är varmt välkommen att kontakta mig för att prata kompetensförsörjning. Långtidsarbetslösheten och kompetensbristen är utmaningar här och nu och det är bara genom gemensamma krafter som vi kan säkra framtidens städbransch.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094