23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Dela sida
Sponsrat innehåll

När osynlig (lokalvårdare) blir synlig och delaktig

”Syns du inte finns du inte” sade man i sociala mediers tidiga år. Det gäller ännu mer idag där ensamheten breder ut sig som en folksjukdom, både hemma och på arbetsplatsen, och leder till ofrivilligt utanförskap. Här reflekterar vi över hur Avista ChatAvt och Avista kvalitetsuppföljning driver ökat engagemang genom ökad synlighet och delaktighet.

Vårt välmående drivs av en upplevelse av självkontroll och inflytande; att kunna utnyttja sina kompetenser; att göra något meningsfullt i ett socialt sammanhang. Man är med andra ord med i ett team eller gemenskap där alla i teamet känner varandra. 

Inget av detta är relevant om du har hälsoproblem, finansiella utmaningar och / eller är stressad eller känner dig hotad av något i din omvärld. Just detta är skillnaden på att vara aktivt demotiverad eller tillräckligt motiverad för att (orka) känna något engagemang och därmed välmående. Tyvärr är detta tillstånd en konsekvens i bolag med låg social hållbarhet. Många resursintensiva branscher har en stor del av sin personal som kanske ser detta som ett instegsjobb, som ett steg till något annat. Det där andra är deras dröm. Med språkförbistringar blir den faktiska eller upplevda utanförskapen ännu tydligare.

 Hur kan man göra personalintensiva branscher ännu mer attraktiva och engagerande? 

Avista jobbar med intelligent logistik av människor i personalintensiva miljöer som lokalvård, facility management och äldreomsorg. Dessa verksamheter har en gemensam praktisk utmaning där ”någon skall vara någonstans och göra något en kort stund, flera gånger varje dag. Vad, när och hur de skall göra detta något varierar över tiden eller varje dag enligt en plan av något slag. De flesta förutsätter att allt du gör blir gjort. Det är egentligen ingen som saknar dig förrän det inte blir gjort. Plötsligt dyker det upp ett nytt behov helt oväntat. En del vill dessutom att du fixar något när du ändå är där du är. Kanske det inte är ditt jobb. Kanske vet du inte det eller så vet inte din kund. Otydligheten där i stunden skapar stress, missnöje och en känsla av otillräcklighet. 

Vi tycker att Avista är den stor del av lösningen. Den viktigaste har du som ledare & chef som skapar rätt förutsättningar för alla att göra ett bra jobb.. 

Hur lirar välmåendet praktiskt inom lokalvård?

Lokalvård är (som sämst) en bransch med relativt låga löner; under prispress, med låga marginaler, och otrygga avtal avseende beläggning; där få ser dig; där du ofta jobbar ensam; där varken lokalvårdare eller kund känner igen varandra; där det finns mångfald av flera former som språk och individuella förutsättningar. Hur får man återkoppling på det man gör om ingen reagerar förrän det inte är gjort?

Att vidare gå från motiverad till engagerad varierar. Varje individ har olika behov av support. De flesta verksamhetsstudier i dessa branscher fokuserar på chefernas behov, lokalvårdarnas. Varför är det så? I personalintensiva verksamheter är personalkostnaden den absolut största. Vill man inte att den investeringen skall vara "lönsam"? Här finns en outnyttjad potential såväl som en onödigt hög kostnad avseende t.ex. sjukfrånvaro . 

Hur gick det med välmåendet under pandemin?

Plötsligt dök det upp nya livskritiska behov helt oväntat, hela tiden. Det var farligt att gå till jobbet. Lokalvårdarna blev hjältar. De städade i okunskap med livet som insats. De jobbade intensivt. 
 

Engagemanget gick mot förväntan upp av flera anledningar! Det fanns frekventa möten med verksamheten, cheferna. Fler blev hörda och konsulterade i de dagliga besluten. Det lokalvården gjorde var en tydlig, samhällsbärande och meningsfull insats. Tillsammans utvecklade alla nya tjänster. ”Utan städ stannar Sverige” skrevs det. Alla behövdes. Engagerade människor stannar något längre och brukar även vara mer produktiva, mindre sjuka. Det är en bra ekvation för alla med andra ord.

Hur gick det efteråt? Vad minns du? Åter till det normala? Det normala är inte alltid bra.

Avista ChatAvT = enkel kommunikation & engagemang 

Årliga medarbetarundersökningar räcker inte till för dagens behov. Deltagarfrekvensen är låg. Förväntan till reaktioner är låg. De som är mest missnöjda deltar ofta inte. De flesta bolag är dålig på att förstå statistik och vad som döljer sig bakom data. Det som krävs idag är mer frekventa och relevanta konversationer om individuella behov, tankar, känslor och idéer runt den dagliga verksamheten. Med ChatAvT blir det lättare, oavsett språk. att söka och erbjuda denna support och förtydligande. 
 
 En enkel fråga då och då är hur du, som närvarande chef, kan stötta den enskilde medarbetaren att vara stolt över sin insats och dessutom känna sig delaktig. Inom lokalvården finns det kanske inte utrymme eller ekonomi för gruppmöten i samma rum som i andra verksamheter. Dessutom känns kanske samhörigheten med ”chefen” mer relevant än med kollegorna? Vem vet? Har du frågat? Vet du vad deras största utmaning ör i vardagen? De kanske inte har någon annan att prata med.

Oavsett kan du skapa enkla och relevanta rutiner för en lärande kultur på arbetsplatsen över tiden. Lokalvårdaren är en distansarbetare av naturen. Hen har samma mänskliga behov som en kontorsarbetare. Som ledare kan man, genom att höra av sig eller vara där, för att systematiskt samla på sig argumentation för riktade insatser, förenklade instruktioner, uppdaterade lokalregister och allmänt informerade initiativ. Teamet kan samarbeta oavsett om de städar samma objekt eller är på olika ställen.

Finns det några naturliga, samarbetande, team alls?

  • Arbetsledare och städare får lätt kontakt med varandra utan ringa eller mejla.
  • Städaren kan ta emot instruktioner, få tilläggsbeställningar och rapportera avvikelser till arbetsledaren i realtid.

Tekniskt faller detta resonemang ovan under begreppet ”Voice of Employee” = värdet av att lyssna på och engagera de anställda alltmer i den kontinuerliga utvecklingen. (Gartner) Det finns liknande begrepp som "Voice of Customer." Vad behöver kunden? 

Både kund och medarbetaren vill ha mer och mer inflytande i samarbetet, Vi på Avista känner oss genuint som en partner där vi är våra kunders förstärkta förmåga. 

Det emotionella värdet med ChatAvT materialiseras konkret i form av minskad sjukfrånvaro, och personalomsättning. Det medför kostnadsbesparingar, högre kvalitet och kontinuitet..

Avista kvalitetsuppföljning = återkoppling realtid

Avista ChatAvT möjliggör helt enkelt simultanöversättningar på alla språk och bryter därmed ner alla barriärer för kommunikation och tillhörighet. Avista ChatAvT kan kombineras med andra funktioner som t.ex kvalitetsuppföljning, avvikelserapporteringar, kundenkäter såväl som självskattning i realtid vilket tillsammans ger en helhetsbild och en löpande illustration om vad som faktiskt är gjort. Det medför högre insikt och tydlighet

I en alltmer föränderlig vardag med behovsbaserad städning skapar detta ett lugn förhållånda till trovärdig information som kan kompletteras med riktade enkäter. 

”Kolla vilken uppfyllnad jag har idag! Kolla varför det inte gick att utföra uppgiften!”

Läs mer om kvalitetskontroll från Avista! 

https://www.avistatime.com/post/f%C3%B6rdelarna-med-kvalitetskontroll-f%C3%B6r-st%C3%A4dare-i-ett-st%C3%A4df%C3%B6retag

Den rationella nyttokalkylen med kvalitetsuppföljning finansierar hela din digitalisering! 

Behovet av kontinuerlig återkoppling tillfredställs

I kombination medför arbetsledarens och individens gemensamma insikt runt den enskildes skicklighet och behov av support finns samt vad verksamheten kan åtgärda. 

Enligt Gartner är denna förmåga på arbetsplatserna ännu outvecklad. Endast 20 - 30 % av företag har liknande förmåga. Utmaningen är vem som skall ansvara för detta? HR, leveransansvarig, kundrepresentant och den enskilde individen är dock alla delaktiga men är alla beroende av värdet detta medför. Alltså är de ett team, med gemensamma mål och nytta, som därför bör jobba tillsammans! . 

Det krävs inte mycket för att komma igång med respektive förmåga. Som vi skrivit i flera artiklar om digitalisering inom lokalvård finns det inget bättre sätt att komma igång med sin digitaliseringsresa. Vänta inte! Hör av dig!

Det är lätt som en plätt att göra skillnad 

- Avista

Föls oss gärna på LINKEDIN https://www.linkedin.com/company/1813611/admin/feed/posts/


 


 

Avista Time AB
Industrigatan 4 a
112 52 STOCKHOLM
Stockholms stad
Sverige
VAT nummer: SE5565796587

Sänd till en kollega

0.046