23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Dela sida
Sponsrat innehåll

Upphandla och avtala rätt förutsättningar inom städbranschen!

En längre reflektion runt upphandling och avtal för digitaliserad lokalvård.

1. Är det dags att upphandla (digital) lokalvård? 


Hör av dig till oss på Avista Time genast för kunskapsutbyte! Läs gärna texten nedan innan!

En lyckad upphandling leder till också till ett tydligt, hållbart, avtal för alla parter där ingen bråkar; där alla hjälper varandra i en partnerskapsrelation. VI ser det tydligt. Det gäller oavsett om du, likt många regioner och kommuner, även levererar åt dig själv. Har du inget köp/sälj-förhållande alls (internt) blir det lätt en överleverans eller en onödigt hög tolerans på kostsamma avvikelser. Problemet stannar ju i ”familjen”....

Finns det otydlighet inför nytt avtal finns det utrymme för förbättring. Det låter lite som ett moment 22. En dålig upphandling leder ofta till viten, omöjliga åtagande, låg kvalitet, pressade priser som leder till otrygga anställningar med kanske för låga löner, Krav och avtal vilar på fakta om vad som är realistiskt, görbart och lönsamt för alla parter. Är fakta ej digital, relevant, jämförbar och uppdaterad är den ej trovärdig,  "Skit in. Skit ut." kan man skämta om en bransch som per definition borde vara ren.

Det måste finnas utrymme att kalibrera avtalet så att det speglar verkligheten och den insikt man med digitala hjälpmedel bygger fram över tid. Detta borde egentligen inte vara svårt. Det finns alltid en budget som motsvarar x antal tänkbara timmar. Vad skall dessa x timmar användas till? Vad får varje timme kosta? Vad kommer det att kosta govet ditt och datt” medför olika typer av begränsningar och balanserande kärl. 

"Vilka ytor/objekt kostar mest? Vilka ytor/objekt är mest lönsamma? " är frågor som handlar om samma, olika perspektv givet frekvens, yta, avverkningsgrad och och kvalitetskrav: Tid mot pengar.

Värdet av ökad digitalisering är en beprövad sanning för alla våra kunder: 

 • alla parter är mer professionella med samsyn som leder till det vi kallar ”örnkoll”
 • projektet är självfinansierande där din konsekvensbudget är din budget
 • personalens engagemang ökar med ökad synlighet och förenklad kommunikation
 • sjukfrånvaron minskar
 • kontinuiteten och igenkänningsbarhet i leveransen ökar hos slutkund
 • kvaliteten ökar och därmed slutkundens trygghet
 • tid frigörs för verksamhetsutveckling eller ges tillbaka till slutkund (som pengar)
 • tid för onboarding av ny personal blir mer effektiv och snabbare
 • den sociala & klimatmässiga hållbarheten ökar med automatisk optimering
 • flexibiliteten att erbjuda behovsbaserad städning ad hoc ökar
 • uppdraget är hela tiden uppdaterat
 • överleverans elimineras
 • arbetstryggheten ökar för lokalvårdare
 • faktisk skälig avverkningsgrad växer fram efter varje pass / lokalvårdare
 • samsyn på data skapar en faktabaserad dialog för fortsatt analys och simulering
 • kvalitets-uppföljning av avtal i realtid blir buslätt

Det finns med andra ord ingen rationell anledning att inte ställa krav på eller fortsätta sin digitalisering.


2. Nästa avtal måste bemöta alla utmaningar

Hur pro-agerar du i den perfekta storm av förändringar lokalvård befinner sig i just nu?

 • budgetutrymmet minskar och många verksamheter minskar sin personal
 • behovsbaserad städning måste optimeras avseende budgetåtstramning
 • resurstillgången minskar samtidigt som det saknas personal redan i sektorn
 • sjukfrånvaron är för hög generellt i hela landet
 • kravet på transparens och social hållbarhet ökat i hela värdekedjan
 • inflationen och konsumentprisindex ökar
 • regeringen ställer krav på höjda minimilöner för arbetskraftsinvandring
 • Sverige är mindre attraktivt då denna ekonomi inte finns idag för slutkund
 • kommande pensionsavgångar ställer krav på ökad arbetskraftsinvandring
 • lokalvård & facility management är underdigitaliserade branscher
 • ”lägsta pris vinner” är kontraproduktivt och leder inte till socialt hållbara kontrakt
 • ökat behov av behovsbaserad städning avseende kvalitet, frekvens och rum 

Upphandlaren får fram ett bra avtal landar i vad som skall göras, hur,  hur ofta,  när och till vilket pris, oavsett om vem lokalvårdaren är, skicklig eller erfaren. 

Kunden köper tid av leverantören där lokalvårdare som skall utföra en arbetsorder per objekt. Denna lokalvårdare kanske inte tala svenska och kanske ser detta som ett av få riktiga instegsjobb för integreras i Sverige.

De parametrar man har för att besvara dessa frågor - om man inte redan är digital - är för många för att det skall vara tydligt, optimalt och flexibelt. Det är komplicerat. Att inte digitalisera verksamheten för ökad samsyn och realisera tänlbar nytta är inte ett rationellt argument givet utmaningarna som samtidigt bemöts. Nyttokalkylen är så stor att det inte är professionellt försvarbart att förskjuta den nyttan en hel avtalsperiod, inte minst ur ett mänskligt perspektiv då det. 

Digitaliseringsprojektet är självfinansierande. Att inte vilja digitalisera (mera) är ett emotionellt beslut. Att ”inte ha en budget” är ingen ursäkt då alla har en de facto konsekvensbudget, en konsekvenskostnad av att INTE vara digitaliserade. (Denna post kallas även "cost ot not doing"). 

Fortsätt läsa på >>

https://www.avistatime.com/post/upphandla-och-avtala-r%C3%A4tt-f%C3%B6ruts%C3%A4ttningar-inom-st%C3%A4dbranschen 

___

Glöm inte våra tidigare inlägg om avtalets abgörande roll för Fair Play: 

Fair Play = Fair Expectation + Fair Commitment + Fair Compensation 

Kom igång direkt med något som skapar direkt värde för alla ?

 • Avista kvalitetsuppföljning > underlag för beslut, radikal kostnadsbesparing
 • Avista ChatAvT > ökar engagemang med kommunikation på alla språk

 

Tack för ditt tålamod att läsa så här långt. Nästa gång träffas vi!

- Avista

Avista Time AB
Industrigatan 4 a
112 52 STOCKHOLM
Stockholms stad
Sverige
VAT nummer: SE5565796587

Sänd till en kollega

0.046