23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Dela sida
Sponsrat innehåll

Framtidssäkra verksamheten med flexibla och hållbara arbetsscheman i praktiken

Genom att anamma digitala arbetsscheman effektiviseras verksamheten på flera nivåer, samtidigt som du bemöter ökade behov av hållbarhet och flexibilitet. Ökad digitalisering skapar konkurrenskraft för alla parter som är med. Minskad administration. Bättre faktureringsgrad. Minskad övertid. Fasta tjänster.

Avista bemöter de samlade behoven från alla intressenter avseende hållbara scheman 

 • beställarorganisationen
 • inköparen
 • avtalsansvarig/verksamhetsansvarig
 • utförarorganisationen
 • enhetschefen
 • erbetsledningen
 • kvalitetsansvarige
 • lokalvårdaren


Typiska utmaningar och positiva effekter

 • svårt att ha koll på gällande anställningsavtal > full kontroll med digitala avtal
 • begränsad överblick över vem som är på plats  > full insikt hela tiden
 • vet inte beläggningsgraden per person > full insikt hela tiden
 • krångligt hantera frånvaro >  när lokalvårdare registrerar direkt i Avista blir det lättare att tilldela och optimera schema
 • tidskrävande process för attestering av arbetstider > digital i realtid
 • problem med vikariehantering, rätt kompetens och kontinuitet > snabbare mobilisering, ökad transparens
 • undvik kostnadsdrivande övertid  > digital optimering av schema tvärs hela organisationen > minskad administration och övertid

Bemöts de samlade behoven påverkas lönsamheten (budgetutrymmet) radikalt

Vi tror på ökad tydlighet. När den är låg är det demotiverande för alla.  Det ligger i allas intressen att ge lokalvårdaren ett tillräckligt bra, sammanhållet, schema till en skälig ersättning. Detta skapat ökat utrymme för budget, lönsamhet och lön. 

 • 20-30 % ökad produktivitet och minskad övertid 
 • 20-30 % optimerade rutter minskar klimatavtrycket
 • minskad administration, hela tjänster, förbättrar lönsamheten radikalt
 • 2 procentenheter mer på bottenraden, dvs en stark nyttokalkyl

Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv (ESRS) är detta en potential du förväntas realisera samt kräva av dina leverantörer.

Hållbara schema

 • förväntat arbetet skall vara görbart och rimligt 
 • medför ett drägligt liv som anställd till en rimlig total ersättning
 • kan kalibreras och optimeras löpande
 • gör objektets transparenta avverkningsgrad blir rättvisande 
 • skapar ökad produktivtet via integration med digitala arbetsorders 
  • en uppdaterad arbetsorder kan enkelt tilldelas  tillgänglig förmåga i realtid
  • ställtid reduceras
  • produktiviteten ökar
 • kollektivavtal följs upp i praktiken
 • minskad / eliminerad övertid från balanserade schema reducerar totala lönekostnaden
 • att arbeta med digitala verktyg gör parterna engagerade, framtidsäkra och attraktiva 

Flexibel personalplanering 

 • möjliggör ad hoc förändringar avseende kvalitet och tid
 • simulerar grundschema "sexton veckor framåt"
 • beläggning av anställd kan följas i realtid av kunden, mot avtalad tid och faktisk tid
 • personalhantering kan optimeras över hela organisationen som omfattas, inte bara  en enhet

Digital signering av anställningsavtal och andra dokument

 • snabbare onboarding driver lönsamhet fortare och tidigare
 • öka tydlighet, transparens och arkiv för alla parter
 • minskad administration och konsekvenskostnader

Flexibel och snabb bemanning

 • optimerade chema ger bättre beläggning och mer fakturerbar tid
 • optimerade rutter i kombination medför minskat klimatavtryck (!)
 • kontinuitet skapar trygghet för slutkund
 • ökad upplevd kvalitet med hög igenkänningsfaktor på personal
 • ökad flexibilitet för lokalvårdaren skapar dräglig vardag
 • alla parters behov tillfredsställda 

Tidsregistrering

 • enkel, tydlig och rättvisande via mobil
 • korrekt referens för parternas kalibrering av vad som är ett skäligt avtal
 • check in - check ut per objekt via mobil

Schemahantering

 • skapa grundscheman + ad hoc förändringar
 • översikt av status i realtid ger ökad insikt för slutkund och avtalsuppföljning
 • automatisk digital planering, optimering  och simulering ger minskad administration 

Har du bestämt dig för att ta städ-verksamheten till nästa nivå med digitala arbetsscheman för alla? Använd tiden klokare och möt de nya kraven på social hållbarhet och flexibilitet! Öka lönsamhet, engagemang och nöjdhet för både anställda som kund!

Vi fram emot att bli din partner för din fortsatta digitala transformation. Kontakta oss nu. Alla andra gör det! 

- Avista Time

Avista Time AB
Industrigatan 4 a
112 52 STOCKHOLM
Stockholms stad
Sverige
VAT nummer: SE5565796587

Sänd till en kollega

0.031