23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Tänk om alla tre parter hade örnkoll inom städbranschen?

| Medlemsnyhet | Företag Avista Time AB

Utan städ stannar Sverige skallar ropen 2020. Personalen är orolig att gå till jobbet. Bristande hygien innebär livsfara. Diskussionen tar fart. När är det rent? Städrutinerna ändras med bristfällig kommunikation och samsyn mellan parterna.

Vad händer när om alla har örnkoll och samsyn?

Visst hade det varit proffsigt? It certainly takes three to tango. Omfattningen på avtalsuppföljning och synen på kvalitet varierar kraftigt i kommuner och regioner. Endast ett trettiotal kommuner gör systematiska uppföljningar av miljömässiga och sociala krav vid upphandlingar” – Dagens Samhälle 2021-01-27. Hur ser det ut i regionerna? Är det lika illa? Det borde inte vara så 2021 i ett av världens mes innovativa länder.

Det finns rutiner. Det finns kvalitetskrav. Vi kan bättre. Det finns verktyg. Det finns motiverade och hårt arbetande människor. Nästan alla har en smartphone i Sverige. Digitaliseringen förändrar även städbranschen positivt så att alla blir vinnare. Digitaliserade städtjänster visare på kraftigt ökad produktivitiet, beläggning och optimerad logistik. Det medför även tryggare anställningar.

En lönsam leverantör är ofta en bättre arbetsgivare med kontinuitet och optimerade schema.

Det som saknas är samsyn. Det saknas kunskap om verktyg och rutiner. Det saknas en löpande dialog. Digitaliseringen medför överblick och örnkoll för de tre parterna:

Inköpare / avtalscontroller som initierar, skapar och följer upp avtal

Leverantören vill följa lagen och avtalet samtidigt som de måste vara lönsamma med mer tid för kund och personal
Verksamhetschefen vill att det skall vara rent och kunna anmärka eventuella avvikelser direkt
Alla vill ha kontinuitet. Alla vill att det bara skall funka.

För att parterna skall bli tillfredsställd måste de samarbete.

För att kunna samarbeta måste de ha samsyn och samma fakta. För att ha tid till att samarbeta måste de förenkla, förtydliga och reducera det administrativa arbetet genom automatisering och digitalisering. Det är dags för städbranschen att städa upp sin egen verksamhet. Det är dags att slänga papper, gula lappar och minneslistor. Regionerna befinner sig dock på olika nivåer.

Alla måste dock ta sitt samhällsansvar för Fair Play och idag tillsammans minska risk för fortsatt smitta.

Det skall vara lätt att göra ett bra jobb. Hjälp oss ta nästa steg och bli bättre! Delta på denna resa och skapa förutsättningar för Fair Play.

Håll Sverige Renare! Hur då? Vi vill förstå. Vi vill förklara.
Vi vill att alla regioner och kommuner skall ha full insikt i vad som är möjligt idag, Vi vill förstå vad som krävs för att de skall vara bra eller bättre än bra. Därför undersöker v vad deras nästa steg och utmaning är för att få just örnkoll.

Det saknas en kreativ och innovativ debatt om vad som är möjligt med digitalisering inom städbranschen.

Det tycker vi. Vem inspirerar expertgrupperna som skall definierar vad som är  bra eller best practise bortom LOU?  Hur omsätta INSTA i praktiken? Vi på Avista Time vet vad som bra, bättre och bäst 2021.  Vi vill berätta vad som är möjligt. Under 2021 lyssnar vi på alla regioner för att förstå vad de behöver för att bli bättre tillsammans med sin leverantör och sina slutkunder. För att bli bättre måste man veta vad som är bra. Man måste avsätta tid för att skapa insikt att tänka om.  Det är enkelt. Antingen vill man eller så vill man inte.  Vill du?

Vi ser tydligt olika mognadsnivåer som i sin tur är en förutsättning för nästa:

Vad krävs för att kunna följa lagen? Vad är det minsta jag måste göra?
Vad krävs för att följa avtalet och få betalt i stället för viten?
Vad krävs för att upplevd kvalitet för slutkund och verksamhetschef skall vara bra?
Vad krävs för att alla parter har örnkoll tillsammans?

För att lyckas måste vi ha kompetenta örnar som kan flyga i sina roller.

Det börjar dock med kvaliteten på inköparen och ett bra kontrakt baserat på samsyn. Vet du hur digitala kartor av lokalregister driver FairPLay i städbanschen? Vilken slags örn är du?  Vad är dina huvuduppgifter? När har du örnkoll? Hur mäter du framgång? Vad är dina största utmaningar förutom egen tid? Hur vill du bli bättre? Vad behövs för det?

Våra kunder inkluderar några av de största regionerna och leverantörerna inom städbranschen. Vi och de vet vad som är bra åndå är gapet stort till full digitalisering. Det skapar bara möjligheter.  Våra kunder är ledande i sina roller i Sverige. Vi vill lyssna och tala med leverantörer, inköpare, avtalskontrollers och verksamhetschefer.  Vi kan bara bli bättre om vi jobbar tillsammans. Vi behlver varandras data för att ha önrkoll. Vem har den datan? Hur fångas den?

Ta överleverans; Det finns ingen kvalitet i det. Det är slöseri med tid och pengar som kan användas till annat eller bli vinst på bottenraden. Hur vet du om du överleverar idag?

Hör av dig för en diskussion!

Ulf Gullstedt, vd Avista Time

Medlemsnyhet

Företag
Avista Time AB

Industrigatan 4 a
112 52 STOCKHOLM
Sverige
Avista Time AB

Sänd till en kollega

0.062